OBRÓT MATERIAŁEM HODOWLANYM   SERWIS OGŁOSZEŃ CZŁONKOWSKICH PFHBiPM


Uwaga! Od lipca wpisywanie ogłoszeń kupna / sprzedaży odbywa się na nowej stronie PFHBiPM:
www.pfhb.pl >> w zakładce "Dla hodowcy" (menu po lewej stronie) i następnie po kliknięciu w menu po prawej stronie odpowiednio
formularz zgłoszenia: Formularz zgłoszenia ogłoszenia
przeglądanie ofert kupna: Oferty kupna
przeglądanie ofert sprzedaży: Formularz zgłoszenia ogłoszenia